Akty prawne


Biuro Wydawnicze Rządu Stanów Zjednoczonych] [[703]] US APARAT PRACY W POLITYKU NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWYCH [  704]] Prawo publiczne 114-90 114. Kongres Akt Aby ułatwić rozwój przedsięwzięć związanych z rozwojem komercyjnego sektora kosmicznego poprzez zachęcanie do inwestycji w sektorze prywatnym i stworzenie bardziej stabilnych i przewidywalnych warunków regulacyjnych, a także do innych celów.  << UWAGA: 25 listopada 2015 r. - [HR 2262] >> Czy został uchwalony przez Senat i Izbę Reprezentantów Stanów Zjednoczonych Ameryki w Kongresie

Ściągnij dokument: