Traktat o kosmosie


TRAKTAT O ZASADACH REGULUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ PAŃSTW NA WYJAZD I STOSOWANIU ICH

Traktat o kosmosie, jak wiadomo, był drugim z tzw. Traktatów “niearmamentowych”; Jego pojęcia i niektóre z jego postanowień zostały wzorowane na poprzednim, Układzie Antarktycznym.

Ściągnij dokument