dr Mariola Kozubek


Pedagog i tłumacz języka włoskiego.
Studia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na kierunku pedagogika pracy (1980–1985). Przewód doktorski w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (2007-2009). Rozprawa doktorska nt. „Doświadczenie wspólnoty wychowawczej Ruchu Focolari jako podstawa pedagogii jedności”. Promotor ks. dr hab. Marian Nowak, prof. KUL. Autorka projektu badawczego (grant NN106 431033, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2007-2009) „Pedagogia jedności jako propozycja wychowania w środowiskach wielokulturowych: model europejski a modele innych kręgów kulturowych (Afryka, Ameryka Łacińska)”. Stypendystka United States Conference of Catholic Bishops Office to aid the Catholic Church in Central and Eastern Europe, Washington (2007-2009). W 2010 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego zajęcia z pedagogiki rodziny oraz tłumacz symultaniczny cyklu wykładów profesora Manlio Sodiego (Università Pontificia Salesiana, Rzym) nt. „Duchowość liturgiczna oraz Teologia Słowa i sakramentalny charakter przepowiadania liturgicznego”. Od 2011 r. adiunkt w Katedrze Nauk o Rodzinie. Autorka tekstów naukowych i popularnonaukowych z dziedziny pedagogiki i nauk o rodzinie. Tłumacz tekstów naukowych z dziedziny teologii, filozofii i pedagogiki; tłumacz symultaniczny na międzynarodowych konferencjach naukowych w kraju i za granicą, oraz transmisji telewizyjnych z międzynarodowych kongresów rodzin i młodzieży. Zainteresowania naukowe: pedagogiczna problematyka rodziny; rodzina w środowiskach wielokulturowych i wieloreligijnych; wychowanie międzykulturowe w rodzinie; podstawy filozoficzne i teologiczne chrześcijańskiej nauki o małżeństwie, rodzinie i wychowaniu; antropologiczno-teologiczne podstawy integralnego wychowania osoby; personalistyczna pedagogika chrześcijańska; teoretyczne podstawy pedagogii jedności, pedagogiczny potencjał religii. Członek rzeczywisty Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej działającego pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk; członek Międzynarodowej Rady Naukowej w Scuola di Alta Formazione Educare all’incontro e alla solidarietà (EIS) przy LUMSA Università w Rzymie, oraz Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów.

 

Działalność:

⇒ funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: opiekun Studenckiego Koła Naukowego Nauk o Rodzinie „Pro”; wydziałowy koordynator Programu Erasmus plus.

⇒ funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Senacka Komisja ds. Współpracy z Zagranicą

www.about