Dr Tomas Kozubek


Skalowalne algorytmy rozwiązywania dużych problemów mechaniki
Metody dekompozycji domena typu FETI
Algorytmy programowania dwumówowego
Niezawodne rozwiązanie problemów nieliniowych
Rozwiązanie problemów z optymalizacją kształtu
Zastosowanie metod domen i fal

wykłady:

Uniwersytet Jyväskylä Finlandia, 1999, 3 miesiące
Politecnico di Torino Włochy, 2003-2006, 12 miesięcy
IMT, Chateau Gombert France, 2005, 3 miesiące
Uniwersytet w Grazu Austria, regularnie od 2001 roku


Współautor ponad 50 dokumentów i raportów naukowych, w tym 2 monografie w języku czeskim i 21 dokumentach z czynnikiem wpływającym opublikowanym w prestiżowych czasopismach.

Publikacje z czynnikiem wpływającym
2013
R. Kucera, T. Kozubek, A. Markopoulos, W szerokim, uogólnionym odwrotnym rozwiązaniu dwóch linijkowych systemów liniowych, algebry liniowej i jej zastosowań, LINEAR ALGEBRA I JEGO ZASTOSOWAŃ, tom 438, wydanie: 7, strony : 3011-3029, DOI: 10.1016 / j.laa.2012.09.027, IF 1.1.
2012
Z. Dostál, T. Kozubek, T. Brzobohatý, A. Markopoulos, O. Vlach, Skalowalny TFETI z opcjonalnym wstępnym kondycjonowaniem przez koniugatowy projektor do przejściowych, bezcierkowych problemów sprężystości, Comput. Metody Appl. Mech. Engrg. (2012), doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.cm.2012.08.003, IF 2.651.
DOSTAL, Z., KOZUBEK, T .: Optymalny algorytm i superrelaxacja w celu zminimalizowania funkcji kwadratowej podlegającej oddzielnym warunkom wypukłym z aplikacjami. Programowanie matematyczne (2011), DOI: 10.1007 / s10107-011-0454-2, IF 1.707.
Kucera, R .; Kozubek, T .; Markopoulos, A; Machalova, J. Na odwrocie Moore-Penrose’a w rozwiązywaniu układów siodłowych o pojedynczych przekątnych, NUMERYCZNA LINIA ALGEBRA Z APLIKACJAMI, tom 19, wydanie: 4, strony: 677-699, DOI: 10.1002 / nla.798, AUG 2012, JEŚLI 1.168.
Dostal, Z .; Kozubek, T .; Markopoulos, A; Brzobohaty, T .; Vondrak, V .; Horyl, P. Teoretycznie wspierany skalowalny algorytm TFETI do rozwiązywania wielofunkcyjnych problemów z kontaktami 3D z tarciem, METODY KOMPUTEROWE W MECHANIKACH I TECHNIKACH, tom 205 Wydanie specjalne: SI, strony: 110-120, DOI: 10.1016 / j.cma .2011.02.015, 2012, IF 2.651.
2011
Brzobohaty, T .; Dostal, Z .; Kozubek, T .; Kovar, P.; Markopoulos, rozkład A. Cholesky’ego z węzłami mocującymi do stabilnego obliczania ogólnego odwzorowania macierzy sztywności struktury pływającej, MIĘDZYNARODOWY DLA METOD NUMERYCZNYCH W TECHNIKI, tom 88, wydanie: 5, strony: 493-509, DOI: 10.1002 /nme.3187, NOV 4 2011, IF 2.009.
Dostal, Zdenek; Kozubek, Tomas; Markopoulos, Alexandros; Mensik, Martin. Cholesky rozkład pozytywnej matrycy półfinałowej ze znanym jądrem, MATEMATYKA ZASTOSOWAŃ I KOMPUTER, tom: 217, wydanie: 13, strony: 6067-6077, DOI: 10.1016 / j.amc.2010.12.069, MAR 1 2011, IF 1.317.
Sadowska, M .; Dostal, Z .; Kozubek, T .; Markopoulos, A; Bouchala, J. Skalowalna całkowita solver BETI do wieloobrotowych, wieloobrotowych problemów styku z 3D w inżynierii mechanicznej, ANALIZA ENGINEERINGOWA Z ELEMENTAMI PODSTAWOWYMI, Tom 35, Wydanie: 3, Strony: 330-341, DOI: 10.1016 / j.enganabound.2010.09.015 , MAR 2011, JEŻELI 1.451.
Haslinger, J .; Kozubek, T .; Peichl, G. MOCNA METODA DOMAINOWA WZGLĘDU NA PODEJŚCIE KARY, NUMERYCZNA ANALIZA FUNKCJONALNA I OPTYMALIZACJA, Tom 32, Wydanie: 12, Strony: 1252-1270, DOI: 10.1080 / 01630563.2011.597533, 2011), IF 0.711.
2010
Vondrak, wit; Kozubek, Tomas; Markopoulos, Alexandros; Dostal, Z. Równolegle rozwiązywanie problemów z optymalizacją kształtu kontaktów w oparciu o metoda rozkładu domeny całkowitej FETI, OPTIMIZACJA STRUKTURALNA I MULTIDYSCIPLINARY OPTIMIZATION, Tom 42, Issue: 6, Strony: 955-964, DOI: 10.1007 / s00158-010-0537-3, DEC 2010, IF 1.488.
Dostal, Z .; Kozubek, T .; Horyl, P .; Brzobohaty, T .; Markopoulos, A. Skalowalny algorytm TFETI dla dwuwymiarowych wieloobciowych problemów z tarciem, JOURNAL MATEMATYKI KOMPUTEROWEJ I ZASTOSOWANEJ, tom: 235, wydanie: 2 numer specjalny: SI, strony: 403-418, DOI: 10.1016 / j.cam .2010.05.042, NOV 15 2010, IF 1.030.
Dostal, Z .; Kozubek, T .; Vondrak, V .; Brzobohaty, T .; Markopoulos, A. Skalowalny algorytm TFETI do rozwiązywania wielofunkcyjnych problemów sprężystości, MIĘDZYNARODOWY DLA METOD NUMERYCZNYCH W TECHNIKI, tom 82, wydanie: 11, strony: 1384-1405, DOI: 10.1002 / nme.2807, JUN 11 2010 , IF 1.928.
2009
Haslinger, J .; Kozubek, T .; Kucera, R. Fikcyjne formuły domen jednostronnych problemów: analiza i algorytmy, COMPUTING, tom 84, issue: 1-2, strony: 69-96, DOI: 10.1007 / s00607-009-0026-y, APR 2009, IF 1.033 .
Haslinger, J .; Ito, K .; Kozubek, T .; Kunisch, K .; Peichl, G. Na temat pochodnej kształtu na problemy typu Bernoulli, INTERFACES AND FREE BOUNDARIES, tom 11, issue: 2, strony: 317-330, 2009, IF 0.938.
2007
Haslinger, J .; Kozubek, T .; Kucera, R .; Peichl, G. Zaproponowana metoda uzupełniająca Schur do rozwiązywania niesymetrycznych systemów wynikających z podejścia opartego na gładkim fikcyjnym domenie, NUMERYCZNA ALGEBRA LINIOWA ZE ZASTOSOWANIA, tom 14, numer: 9, strony: 713-739, DOI: 10.1002 / nla.550, NOV 2007, IF 0.696.
2006
Berrone, S .; Kozubek, T. Adaptacyjny algorytm WEM do rozwiązywania problemów wartości granicznych eliptycznych w dość ogólnych dziedzinach, tom 28, issue: 6, strony: 2114-2138, DOI: 10.1137 / 04062014X, 2006, IF 1.784.
2004
Klika, Z; Kozubek, T; Martinec, P; KLikova, C; Dostal, Z. Matematyczne modelowanie szwów węglowych bitumicznych spalających się jednocześnie wraz z powstawaniem ciała o różnych barwach, Sympozjum na temat spalania węgla na całym świecie Lokalizacja: Denver, CO Data: FEB 18, 2003, Amer Assoc Advancement Sci, MIĘDZYNARODOWE DZIENNIKI GEOLOGIA WĘGLA, tom: 59, wydanie: 1-2, strony: 137-151, DOI: 10.1016 / j.coal.200312.010, JUL 12 2004, JEŻELI 1.259. Haslinger, J; Kozubek, T; Kunisch, K; Peichl, G. Podejście domenowania dla klasy 2-d problemów optymalizacji kształtu: analiza matematyczna, DZIENNIK ANALIZY MATEMATYCZNEJ I ZASTOSOWANIA, tom: 290, wydanie: 2, strony: 665-685, DOI: 10.1016 / j.jmaa .2003.10.038, FEB 15 2004, IF 0.490. 2003 Haslinger, J; Kozubek, T; Kunisch, K; Peichl, G. Optymalizacja kształtu i podejście do domów fikcyjnych w celu rozwiązania wolnych problemów granicznych typu Bernoulli, OPTYMALIZACJA I ZASTOSOWANIA KOMPUTACYJNE, Tom 26, Wydanie: 3, Strony: 231-251, DOI: 10.1023 / A: 1026095405906, DEC 2003, IF 0,650. 2000 Haslinger, J; Jedelsky, D; Kozubek, T; Tvrdik, J. Genetyczne i losowe metody wyszukiwania w optymalnych problemach z kształtowaniem, JOURNAL OF GLOBAL OPTIMIZATION, tom 16, issue: 2, strony: 109-131, DOI: 10.1023 / A: 1008380715489, FEB 2000, IF 0.632.

www.about