Prof Arkadiusz Kozubek


Kozubek Arkadiusz ur. w 1947 r. w Tarnowskich Górach. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr bioch. – 1969 r.; dr n. p. – 1973 r.; dr hab. – 1985 r.; prof. – 1998 r.; kier. Pracowni Błon Biologicznych Instytutu Biochemii UWr 1984–1996; kier. Zakładu Lipidów i Liposomów Instytutu Biochemii i Biologii Molekularnej – 1997 r.; wicedyr. Instytutu Biochemii i Biologii Molekularnej 1988–1989, 1999–2002; dyr. Instytutu Biochemii i Biologii Molekularnej – 2002 r.; Polskie Towarzystwo Biochemiczne – 1969 r.; Polskie Towarzystwo Biofizyczne (prezes Oddz. Wrocławskiego 1990–1994); komisja Biologii Molekularnej i Biotechnologii Oddziału PAN we Wrocławiu – 1986 r.; Polskie Towarzystwo Biologii Komórki, przewodniczący Komisji Rewizyjnej – 2002 r.; czł. Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium PAN – 2003 r.; niezależny ekspert Komisji Europejskiej EC 6FP IST Programme – 2003 r.; czł. Komitetu Biochemii i Biofizyki PAN od 2003 r.; współzał. Międzyuczelnianego Centrum Biotechnologii Agregatów Lipidowych; współtwórca międzynarodowego czas. naukowego Cellular & Molecular Biology Letters. Wypromował ośmiu dr. n. p. Autor 192 publikacji, trzech skryptów (do 2004 roku). Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi. Szerzej o nim: Who is Who w Polsce, Huebners blauers Who is Who 2003, str. 2104.

[++] – 01.06.2016 🙁 Pamiętajmy