01110111 01111001 01101011 11000101 10000010 01100001 01100100

Szkocja Wykład – 9.5.2005

Prof. John RR Searl udowodnił mediom i urzędnikom uczestniczącym w wykładach, że magnesy działają falami a nie tylko biegunami. Naukowcy zawsze twierdzili, że możliwa jest tylko metoda namagnesowania z wyraźnymi i odrębnymi biegunami północ i południe. Przemysł ten wyprodukował wiele biegunów na magnesie, ale zawsze z dyskretną polaryzacją na północy […]