WYWIADY: JOHN ROY ROBERT SEARL –PAGE STATION: HTTP://SEARLPOLAND.COM (KODOWANIE J.R.KOZUBEK) ODYSEJA KOSMICZNA POPULACJI LUDZKIEJ NA ZIEMI 13 PLANETA TO IGV

Historia SEG

WYWIADY: JOHN ROY ROBERT SEARL –PAGE STATION: HTTP://SEARLPOLAND.EU (KODOWANIE J.R.KOZUBEK) ODYSEJA KOSMICZNA POPULACJI LUDZKIEJ NA ZIEMI 13 PLANETA TO IGV: